Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Żywienie i produkcja żywności – przegląd najnowszych doniesień 

      Grenda, Tomasz; Kwiatek, Krzysztof (Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2021)
      Celem niniejszej pracy było przedstawienie najważniejszych zagrożeń mikrobiologicznych mających wpływ na bezpieczeństwo mikrobiologiczne pasz i ich wpływ na zdrowie zwierząt. Szczegółowo opisano wskaźniki higieniczne oraz ...