Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Chlamydie – drobnoustroje wciąż mało znane 

      Szymańska-Czerwińska, Monika; Niemczuk, Krzysztof; Zaręba-Marchewka, Kinga (Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, 2022)
      In this review the obligate intracellular bacterial pathogens that parasitize hostsfrom humans to amebae were presented. Family Chlamydiaceae has undergoneextensive taxonomic revisions and genera Chlamydia and Chlamydophila ...