Wyświetlanie pozycji 514-533 z 585

  • Wirus groźny (nie) tylko dla matek pszczelich 

   Zdańska, Dagmara (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2023)
  • Wirus zapalenia wątroby typu E (HEV) w żywności pochodzenia zwierzęcego 

   Bigoraj, Ewelina (Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy, 2023)
   HEV jest hepatowirusem wywołującym infekcje u człowieka i wielu gatunków zwierząt. Pomimo, że wirusowe zapalenie wątroby u zwierząt ma bezobjawowy przebieg to zakażenia u ludzi mogą powodować poważne skutki zdrowotne. Drogą ...
  • Wirusy onkogenne drobiu. Część I. Wirus białaczki kur 

   Piekarska, Karolina; Kozdruń, Wojciech; Niczyporuk, Jowita Samanta (Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, 2023)
   The aim of this paper was to give a concise review of important poultry viruseswith oncogenic properties. Depending on whether the etiologic agent is known,neoplasms of poultry are divided into virus-induced neoplasms and ...
  • Wirusy onkogenne drobiu. Część II. Wirus retikuloendoteliozy oraz zespół proliferacyjny indyków. 

   Piekarska, Karolina; Kozdruń, Wojciech; Niczyporuk, Jowita Samanta (Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, 2023)
   Avian reticuloendotheliosis (RE), is a neoplastic disease of poultry caused byreticuloendotheliosis virus. The occurrence of RE in both chickens and turkeyshas an immunosuppressive effect and may lead to vaccination failures. ...
  • Wirusy onkogenne u drobiu. Część III. Wirus choroby Mareka 

   Piekarska, Karolina; Kozdruń, Wojciech; Niczyporuk, Jowita Samanta (Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, 2024)
   Chickens are the most important natural host for Marek’s disease virus (MDV),cell-associated but readily transmitted alphaherpesvirus with lymphotropicproperties of gammaherpesviruses. Marek’s disease is a highly contagiousviral ...
  • Wirusy przenoszone przez nasienie bydła 

   Rola, Jerzy; Polak, Mirosław (apra-wetpress s.c., 2023)
   Inseminacja jest jedną z najczęściej stosowanych metod biotechnologicznych w rozrodzie bydła. Umożliwia lepsze wykorzystanie potencjału genetycznego buhaja i przyczynia się do szybkiego uzyskania postępu hodowlanego nie ...
  • Wirusy pszczoły miodnej. Ograniczenie rozwoju zakażeń. 

   Pohorecka, Krystyna; Lipiński, Zbigniew (2021)
   Z punktu widzenia zwalczania zakażeń wirusowych w rodzinach pszczelich wymierny skutek mogą przynieść działania zmierzające do redukcji możliwości rozprzestrzeniania się wirusów oraz sytuacji sprzyjających przekształcaniu ...
  • Wirusy pszczoły miodnej. Rozprzestrzenienie w krajowych pasiekach. 

   Pohorecka, Krystyna; Zdańska, Dagmara; Skubida, Marta; Bober, Andrzej (2021)
   Monitoring stanu zdrowotnego rodzin pszczelich w krajowych pasiekach służy pozyskaniu wiedzy na temat rozpowszechnienia groźnych dla pszczół patogenów oraz pozostałości pestycydów stosowanych w rolnictwie i pszczelarstwie.
  • Wpływ dodatków selenu na nieswoistą odpowiedź immunologiczną i jego koncentrację w surowicy bydła 

   Szacawa, Ewelina; Dudek, Katarzyna; Bednarek, Dariusz (apra-wetpress s.c., 2023)
   Prawidłowe żywienie powinno prowadzić do poprawy kondycji oraz statusu immunologicznego bydła. Szczególną uwagę należy zwracać na uzupełnienie niedoborów niektórych pierwiastków, takich jak Se.
  • Wszystko o nosemozie 

   Bober, Andrzej; Pohorecka, Krystyna (2021)
   Mikrosporydia z rodzaju Nosema występują u pszczół i innych owadów zapylających z rodziny Apidae (Pszczołowate) na całym świecie. Gatunek Nosema ceranae, wykryty w Europie u Apis mellifera w 2006 roku, często wymienia się ...
  • Wszystko o nosemozie (2) 

   Pohorecka, Krystyna; Bober, Andrzej (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2022)
   Gatunek Nosema ceranae u europejskich pszczół miodnych stwierdzono w roku 2006. Odkrycie zbiegło się z masowymi stratami rodzin pszczelich w wielu krajach. W wyniku tej koincydencji Nosema ceranae uznano za wysoce ...
  • Wszystko o nosemozie (3) 

   Pohorecka, Krystyna; Bober, Andrzej; Skubida, Marta (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2022)
   Sytuacja epizootyczna zakażenia rodzin mikrosporydiami z rodzaju Nosema od 10 lat jest systematycznie monitorowana na terenie całego kraju. Dzięki tym badaniom dysponujemy wiedzą na temat rozprzestrzenienia się obydwu, ...
  • Wszystko o zgnilcu amerykańskim (1) 

   Skubida, Marta (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2022)
   Zgnilec amerykański jest chorobą znaną pszczelarzom od dziesięcioleci. Jednak, mimo pewnych, utartych schematów myślowych na temat tej jednostki chorobowej, w dalszym ciągu nie wszystko o niej wiadomo. Kolejne badania ...
  • Wszystko o zgnilcu amerykańskim (2) 

   Skubida Marta (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2022)
   Zgnilec amerykański (AFB) jest chorobą wyłącznie czerwiu pszczelego, dlatego też głównym źródłem zakażenia jest chory i martwy czerw, zlokalizowany w komórkach plastra.
  • Wszystko o zgnilcu amerykańskim (3) 

   Skubida Marta (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2023)
   Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa weterynaryjnego zgnilec amerykański jest w Polsce w dalszym ciągu jedyną chorobą pszczół zwalczaną z urzędu. Co powinien zrobić pszczelarz, który zaobserwuje w pasiece ...
  • Wszystko o zgnilcu amerykańskim (4) 

   Skubida, Marta (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2023)
   Jak pobrać, zabezpieczyć i wysłać próbki do badań? Z jakich metod diagnostycznych korzystać? Co o zgnilcu amerykańskim mówi prawo unijne?
  • Wszystko o zgnilcu amerykańskim (5) 

   Skubida, Marta (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2023)
   Według danych zgłaszanych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (WOAH) przez poszczególne państwa, zgnilec amerykański cały czas pojawia się w wielu krajach na wszystkich kontynentach.
  • Wścieklizna w Polsce w 2021 roku 

   Smreczak, Marcin; Orłowska, Anna; Trębas, Paweł; Rola, Jerzy (Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, 2022)
   Until 2020, the rabies epizootic situation in Poland was favourable. This was interrupted, however, by a rabies outbreak in Mazowieckie voivodeship, which caused a drastic increase in rabies cases among animals, mainly red ...
  • Wścieklizna w Polsce w 2022 r. 

   Smreczak, Marcin; Orłowska, Anna (Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, 2023)
   Rabies is still present in several regions of Poland. The favorable epizooticsituation in the country was interrupted by the rabies outbreak in the MazowieckieVoivodeship in 2021, resulting in an increase in the number of ...