Wszystkie wizyty

Przeglądań
Diagnostyka ostrych zatruć pszczół214
Przewodnik stosowania rozporządzenia(UE) 2016/429 w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt207
57. Naukowa Konferencja Pszczelarska186
Antibiotic Resistance in Bacteria—A Review175
57. Naukowa Konferencja Pszczelarska148
Microbiological and molecular monitoring for bovine tuberculosis in the Polish population of European bison (Bison bonasus)146
Miniaturized multiresidue method for determination of 267 pesticides, their metabolites and polychlorinated biphenyls in low mass beebread samples by liquid and gas chromatography coupled with tandem mass spectrometry126
Genomic evolution of antimicrobial resistance in Escherichia coli122
Podstawy sekwencjonowania wysokoprzepustowego119
Charakterystyka molekularna i ocena występowania Mycoplasma spp. u ptaków wolno żyjących i gołębi119