Najczęściej wyszukiwane

Wyszukiwane frazyWyszukiwania% wszystkichOdwiedziny stron / Wyszukiwania
1author_keyword:Bednarek, Dariusz414,29%0,00
2author_keyword:Dudek, Katarzyna414,29%0,00
3author_keyword:Szacawa, Ewelina414,29%0,00
4dateIssued_keyword:2021414,29%0,00
5has_content_in_original_bundle_keyword:false414,29%0,00
6subject_keyword:bydło414,29%0,00
7subject_keyword:choroby zakaźne układu oddechowego414,29%0,00

Suma

Wyszukiwania% wszystkichOdwiedziny stron / Wyszukiwania
28100,00%0,00