Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Choroba guzowatej skóry bydła (cz. I) występowanie i transmisja wirusa 

      Rola, Jerzy; Polak, Mirosław (apra-wetpress s.c., 2023)
      Chorobę wywołuje wirus choroby guzowatej skóry bydła (LSDV), który wspólnie z wirusami ospy owiec (SPPV) i kóz (GTPV) należy do rodzaju Capripoxvirus, rodziny Poxviridae. Badania molekularne szczepów SPPV, GTPV i LSDV z ...