Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Przykłady zastosowania nanocząsteczek w medycynie weterynaryjnej 

      Szacawa, Ewelina; Dudek, Katarzyna; Bednarek, Dariusz (2022)
      Nanocząstki stwarzają nowe perspektywy i możliwości rozwoju lecznictwa weterynaryjnego, często bardzo odmienne od już istniejących, dając niepowtarzalną szansę na widoczną poprawę metod walki z chorobami zakaźnymi zwierząt, ...