Wyświetlanie pozycji 1-4 z 4

  • Sprawozdanie z 59. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej (2) 

   Skubida, Piotr; Skubida, Marta (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2022)
   Dwudniowa 59 Naukowa Konferencja Pszczelarska, podobnie jak poprzednia odbyła się w dniach 8–9 marca, w trybie on-line. Podczas sesji plenarnych oraz posterowych tegorocznego spotkania w Puławach dużo uwagi poświęcono ...
  • Sprawozdanie z 59. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej (3) 

   Skubida Piotr; Skubida Marta (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2022)
   Dwudniowa 59 Naukowa Konferencja Pszczelarska, podobnie jak poprzednia odbyła się w dniach 8–9 marca, w trybie on-line. Od kilku lat problematyka związana z gospodarką pasieczną oraz produktami pszczelimi, ustępuje miejsca ...
  • Sprawozdanie z 59. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej (4) 

   Skubida, Piotr; Skubida, Marta (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2022)
   Ostatnia część przeglądu zagadnień przedstawionych na 59. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej poświęcona jest pożytkom pszczelim oraz zapylaniu roślin przez pszczołę miodną oraz inne owady zapylające.
  • Sprawozdanie z 59. Naukowej Konferencji Pszczlelarskiej (1) 

   Skubida, Piotr; Skubida, Marta (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2022)
   Dwudniowa 59 Naukowa Konferencja Pszczelarska, podobnie jak poprzednia odbyła się w dniach 8–9 marca, w trybie on-line. Zaprezentowano 25 referatów oraz 15 posterów, czyli prawie trzykrotnie mniej niż podczas konferencji ...