Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Sprawozdanie z 59. Naukowej Konferencji Pszczlelarskiej (1) 

      Skubida, Piotr; Skubida, Marta (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2022)
      Dwudniowa 59 Naukowa Konferencja Pszczelarska, podobnie jak poprzednia odbyła się w dniach 8–9 marca, w trybie on-line. Zaprezentowano 25 referatów oraz 15 posterów, czyli prawie trzykrotnie mniej niż podczas konferencji ...