Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Inwazje Eimeria spp.u bydła (kokcydioza) 

      Karamon, Jacek (Elamed Media Group, 2022)
      Kokcydioza bydła jest wywoływana przez pasożytnicze pierwotniaki z rodzaju Eimeria. Spośród licznych gatunków stwierdzanych u bydła rolę czynnika chorobotwórczego pełnią trzy z nich: Eimeria bovis, E. zuernii i E. alabamensis. ...