Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorWelz, Mirosław
dc.contributor.authorŚmietanka, Krzysztof
dc.date.accessioned2023-01-10T11:26:54Z
dc.date.available2023-01-10T11:26:54Z
dc.date.issued2022
dc.identifierhttps://dspace.piwet.pulawy.pl/xmlui/handle/123456789/434
dc.identifier.isbn978-83-89946-71-3
dc.description.abstractOd 21 kwietnia 2021 r. we wszystkich państwach członkowskich Unii europejskiej stosowane jest bezpośr4ednio rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt (Prawo o zdrowiu zwierząt). Jednoczesnie straciło moc 38 aktów prawnych, w tym dyrektywy oraz niektóre decyzje i rozporządzenia regulujące w prawie UE zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Analogiczna sytuacja dotyczy przepisów krajowych stanowiących ich implementację w poszczególnych państwach członkowskich, które po tej dacie powinny zostać uchylone lub zmienione.
dc.language.isopl
dc.subjectRozporządzenie (UE) 2016/429
dc.subjectzwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
dc.titlePrzewodnik stosowania rozporządzenia(UE) 2016/429 w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
dcterms.bibliographicCitation2022 s.157


Pliki tej pozycji

PlikRozmiarFormatPrzeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord